Dokument inför årsmötet

Bilägger dokument inför årsmötet den 4 mars kl 19:00. Det kommer finnas utskrifter på plats i lokalen.

Du kan läsa dokumentet genom att klicka på länken nedan.

Verksamhetsberättelse 2013