Verksamhetsberättelse för 2016

Läs vår verksamhetsberättelse nedan, ekonomin finns i samma dokument.

VB Vantor 2016