Inför valen 2014

Nu är styrelsen i full gång att planera inför nästa års val. Det händer mycket och kommer hända ännu mer. Vi i styrelsen behöver er hjälp för att lyckas. Vi ska prata med människor på torget  men vi behöver även dig som kan tänka dig att hjälpa till med annat. Alla behövs och kan hjälpa till med något. Prata med någon i styrelsen om du vill hjälpa till för valvinster 2014.

Varje lönelördag kommer vi finnas i områdets centrum för att prata med medborgare, värva och hämta in synpunkter för att göra Vantör ännu bättre.  Mer info om kampanjerna hittar du på vår facebook-sida.

Annika